Location

리모텍 베트남 주소

English Address:  Plot No. 131, Map No. 83, Hoang Hoa Tham Street, Bo Son IArea, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Hinh Province, Viet, Viet Nam

Vietnam Address: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 83, Đường Hoàng Hoa Thám, Khu Bồ Sơn I, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Contact

TEL:  0222.3828.808
TEL:  (+84) 222.3828.808(베트남 국제 전화)
Mobile: 037 569 0896 ( 베트남인 )
             097 115 1981 ( 베트남인 )
Email: remotechco.ltd@gmail.com